XEROX 1000i

Rekordne rýchla
Maloformátová digitálna tlač s kvalitou veľmi blízkou ofsetu. Letáky, brožúry, vizitky, pozvánky… To všetko v špičkovej kvalite za rekordne krátky čas.